Maandfeest


Vieren, feesten, samen muziek maken en zingen zijn sociale activiteiten. Daarvan kun je samen genieten.

Een aantal keren per jaar wordt op vrijdag een maandfeest gehouden. De ouders van de kinderen die tijdens het maandfeest optreden zijn hierbij van harte welkom. In de pRatio staat dit aangegeven. Het maandfeest begint om 9.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Een mooie gelegenheid om andere ouders te leren kennen.

De maandfeest­commissie, telkens enkele leer­lingen van groep 8, organiseert het maandfeest. Zij inventariseert wat de verschil­lende groepen doen en kondigt de stukjes aan: een liedje, een versje, een toneelstuk, een playback-nummer, het bespelen van muziek­instrumenten, enz. Het laatste maandfeest van het schooljaar wordt door de leerkrachten verzorgd. Zij spelen dan een sprookje voor de kinderen.