Koor en orkest


De school heeft een eigen schoolorkest en schoolkoor. Kinderen vanaf groep 5 die minimaal één jaar een instrument bespelen kunnen meedoen aan het orkest. De samenstelling van het orkest wisselt elk jaar. Er is steeds een verschei­den­heid aan instrumenten te horen, van blokfluit tot harp, van keyboard tot blazers. Bij enkele stukken die het orkest speelt, wordt tevens gezonden door het schoolkoor van kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Ook de samenstelling van dit koor wisselt steeds. Een aantal ouders begeleidt de kinderen hierbij.

Het koor en orkest treden twee keer per jaar op. Tijdens de kerstviering speelt het orkest een aantal sfeervolle stukken en zingt het koor. Hiervoor wordt onder schooltijd in groepjes geoefend.

In het voorjaar wordt op een zondagmorgen het koffieconcert georganiseerd, waarbij het schoolorkest met het koor optreedt. Voor dit optreden is ook onder schooltijd geoefend. Alle musicerende kinderen, ouders en grootouders worden dan ook uitgenodigd om te spelen en te komen luisteren. Tevens is er een gelegenheidskoor van ouders en leerkrachten, die onder begeleiding van een dirigente op een aantal avonden een zestal nummers instudeert. Ook dit Patiokoor treedt dan op. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren.