Uitstapjes


Gedurende het jaar worden er door alle groepen educatieve uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld het bos of een museum. Al deze bezoekjes gebeuren lopend, fietsend of met een bus.Bij een aantal uitstapjes wordt gebruik gemaakt van privé-auto's van ouders. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, neem dan contact op met de directie.

De groepen 1-2, 3-4 en 5-6 gaan op schoolreisje. Met de bus gaan zij naar een attractie passend bij de leeftijd. De leerkrachten organiseren, in overleg met de betreffende klassenouders, deze schoolreisjes. Groep 7 gaat drie dagen op kamp naar de Soesterduinen. Ter voorbereiding hierop is er voor de ouders van de kinderen uit groep 7 een informatieavond.