Huiswerk


Huiswerk...waarom?
Om ouders in de gelegenheid te stellen samenwerkend met hun kinderen bezig te zijn
Om ouders en kinderen duidelijk te maken dat school en thuis in elkaars verlengde liggen
Om leerlingen ook thuis te motiveren voor het werken op school
Om leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs, dat immers ook het nodige huiswerk met zich mee brengt.
Thuiswerk hoeft overigens niet alleen het leren van een les te zijn of het maken van een oefening. Ook als ouders hun kinderen een ritssluiting leren vastmaken of aan tafel met de kinderen praten over wat ze die dag hebben meegemaakt, of als ze in de tuin of wandelend luisteren naar vogels of kijken naar het gestoei van een poes, is er sprake van thuiswerk.

Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om zich bijvoorbeeld het lezen, de spelling en de tafels eigen te maken. Deze kinderen krijgen, na overleg met de ouders, oefenwerk mee naar huis.

De kinderen van groep 4 en 5 krijgen regelmatig overhoring van de tafels, de leerlingen van groep 6 van de provincies van Nederland. Deze overhoringen staan in de pRatio vermeld, zodat ouders hun kinderen hier bij kunnen helpen door samen te oefenen.

De groepen 7 en 8 hebben wekelijks huiswerk. Het is belangrijk, met het oog op het vervolgonderwijs, dat kinderen leren om dit zelf te plannen. Vandaar dat in deze groepen gewerkt wordt met een agenda. Het gaat hier om spellings­opdrachten, topografie van Europa en de werelddelen en het maken van werkstukken en presentaties en Engels. Een agenda is dus noodzakelijk. Ook is het handig 
als zij een eenvoudig rekenmachientje hebben. Bovendien kunnen een woordenboek Nederlands en een woordenboek Engels handig zijn.