Vrijwillige ouderbijdrage


September 2021, De Bilt

Betreft: Mogelijkheid tot (gedeeltelijke) restitutie vrijwillige ouderbijdrage Patioschool schooljaar 2020-2021

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u wellicht weet worden diverse schoolse activiteiten bekostigd door de inkomsten van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage die worden beheerd door de BOV (Bestuur Ouder Vereniging). Door het deels wegvallen van bepaalde activiteiten het afgelopen schooljaar (2020-2021) vanwege de coronamaatregelen, zijn niet alle verwachte kosten uitgegeven.

De BOV heeft daarom besloten om het mogelijk te maken het reeds niet uitgegeven deel van de begroting aan de ouders/verzorgers te laten terugstorten en zal gaan om een bedrag van € 20,- per kind. Mocht u de deels niet uitgegeven vrijwillige bijdrage willen omzetten naar een gift hoeft u niets te doen.

Mocht u de € 20,- per kind teruggestort willen krijgen kunt u dit verzoek tot en met 8 oktober 2021 mailen naar dit e-mailadres: restitutieouderbijdrage@gmail.com

Ingediende verzoeken na 8 oktober 2021 kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.
De restitutie zal worden teruggestort op de rekening waarvan de vrijwillige ouderbijdrage van dit jaar is betaald.

Graag in de e-mail de volgende gegevens van de leerling(en) aangeven:
- Voornaam / voornamen leerling(en):
- Achternaam / achternamen leerling(en):
- Klas(sen):

Mocht u n.a.v. deze brief nog vragen hebben kunt u onderstaande een e-mail sturen.

Met vriendelijke groet,
Guido Slegers
Penningmeester Bestuur Oudervereniging Patioschool de Kleine Prins
e-mail: bov@patioschool.nl