Vrijwillige ouderbijdrage


Betreft: Herinnering betaalverzoek ouderbijdrage Patioschool schooljaar 2020-2021
                 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Uit onze administratie blijkt dat u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet heeft betaald en verzoeken wij u om dit alsnog te doen. Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen. Alvast heel hartelijk dank. 
 
Mocht er tegen het einde van het schooljaar blijken dat er een deel van de begroting door de coronamaatregelen niet is uitgegeven, dan bieden wij net als afgelopen jaar, de mogelijkheid om een deel hiervan te laten restitueren of om te zetten in een gift. Verdere informatie hierover volgt tegen het einde van dit schooljaar. 
 
Wij vragen u per kind € 65,- over te maken
De ouderbijdrage is € 65,- per kind. U kunt het bedrag wat voor u van toepassing is op twee verschillende wijze overmaken. LET OP: Graag alleen van wijze 1 gebruik maken als de achternaam van de rekeninghouder overeenkomt met die van leerling(en). Anders graag wijze 2 gebruiken.
 
1.       Open één van onderstaande hyperlink (betreft 1, 2 of 3 kinderen) en het betaalverzoek om via ideal te betalen komt in zicht. Deze links zijn geldig tot 31 mei 2021.
 
Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 betreft 1 kind
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=XZiww8Ubqzfqh6BiesOjcMJGMbwFVPu1
 
Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 betreft 2 kinderen
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=kRC3jGtdusAmKd55hx88tn3bjUvUi9uN
 

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 betreft 3 kinderen

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=cfLmjnvTac01heyqZo9F24J8eaCw8bzE
 
 
2.       Desbetreffend bedrag (1, 2 of 3 kind(eren)) overmaken op rekeningnummer: NL08INGB0001260682 ten name van Oudervereniging Patioschool de Kleine Prins onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) en het betreffende schooljaar.
 
Als u de ouderbijdrage niet kunt betalen, betekent dat niet dat uw kind wordt uitgesloten van de extra activiteiten. Anderzijds staat het ouders die de bijdrage makkelijk kunnen missen vrij om meer te betalen dan het vastgestelde bedrag.
 
Wat wordt er met de ouderbijdrage gedaan?
Van deze bijdragen worden o.a. de bibliotheekboeken, sportactiviteiten, expressie-uren, workshops, deels de muzieklessen, Kerst- en Sinterklaasviering, deels de heemtuin en natuurlijk de schoolreisjes betaald. Ook wordt elke vijf jaar het Lustrum uitgebreid gevierd en wordt hier jaarlijks een bedrag voor opzij gezet.
 
Heeft u een U-pas?
Als u gebruik wilt maken van een U-pas kunt u contact opnemen met Aram.
 
Meer informatie
Voor informatie over de oudervereniging en de ouderbijdrage vindt u op www.patioschool.nl. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Guido Slegers
Penningmeester Bestuur Oudervereniging
 
bov@patioschool.nl