Vrijwillige ouderbijdrage


November 2021, De Bilt

Betreft: Betaalverzoek ouderbijdrage Patioschool schooljaar 2021-2022

Beste ouders / verzorgers,
Ieder schooljaar wordt u gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dus zo ook voor dit schooljaar.
Er hebben al diverse activiteiten plaatsgevonden welke van de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald en er staan nog vele leuke activiteiten op het programma. Kortom, we proberen ook dit jaar de kinderen zoveel mogelijk de extraatjes te kunnen geven.

Mocht er tegen het einde van het schooljaar blijken dat er een deel van de begroting door de coronamaatregelen niet is uitgegeven, dan bieden wij net als afgelopen jaar, de mogelijkheid om een deel hiervan te laten restitueren of om te zetten in een gift. Verdere informatie hierover volgt tegen het einde van dit schooljaar.

Wij vragen u per kind € 65,- over te maken
De ouderbijdrage is € 65,- per kind. U kunt het bedrag wat voor u van toepassing is op twee verschillende wijze overmaken. LET OP: Graag alleen van wijze 1 gebruik maken als de achternaam van de rekeninghouder overeenkomt met die van leerling(en). Anders graag wijze 2 gebruiken.

1. Open één van onderstaande hyperlink (betreft 1, 2 of 3 kinderen) en het betaalverzoek om via iDEAL te betalen komt in zicht. Deze links zijn geldig tot 19 december 2022.

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 betreft 1 kind
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=B7TTaRkmklFyFhodZJkgl4PuWoaTpHC0

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 betreft 2 kinderen
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=uoaU3ZaVzydDhFqUNS0WU7AKkVWjJ85A

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 betreft 3 kinderen
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=h4RvDEFyL3VdfhZuzI9BPndabj867MQn

2. Desbetreffend bedrag (1, 2 of 3 kind(eren)) overmaken op rekeningnummer: NL08INGB0001260682 ten name van Oudervereniging Patioschool de Kleine Prins onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) en het betreffende schooljaar.

Als u de ouderbijdrage niet kunt betalen, betekent dat niet dat uw kind wordt uitgesloten van de extra activiteiten. Anderzijds staat het ouders die de bijdrage makkelijk kunnen missen vrij om meer te betalen dan het vastgestelde bedrag.

Wat wordt er met de ouderbijdrage gedaan?
Van deze bijdragen worden o.a. de bibliotheekboeken, sportactiviteiten, expressie-uren, workshops, deels de muzieklessen, Kerst- en Sinterklaasviering, deels de heemtuin en natuurlijk de schoolreisjes betaald. Ook wordt elke vijf jaar het Lustrum uitgebreid gevierd en wordt hier jaarlijks een bedrag voor opzij gezet.

Heeft u een U-pas?
Als u gebruik wilt maken van een U-pas kunt u contact opnemen met Aram.

Meer informatie
Voor informatie over de oudervereniging en de ouderbijdrage vindt u op www.patioschool.nl.

Met vriendelijke groet,
Guido Slegers
Penningmeester Bestuur Oudervereniging
bov@patioschool.nl