Vrijwillige ouderbijdrage


 
De Bilt, 3 november 2017
Betreft: Ouderbijdrage Patioschool
 
 
Beste ouders / verzorgers,
 
Ieder schooljaar wordt u gevraagd een ouderbijdrage te betalen. Ook dit schooljaar wordt u weer opgeroepen te betalen.
 
Wij vragen u €55,- over te maken
De ouderbijdrage is €55,- per kind. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL08INGB0001260682 ten name van Oudervereniging Patioschool de Kleine Prins onder vermelding van de naam van uw kind(eren).
 
Wat wordt er met de ouderbijdrage gedaan?
Van deze bijdragen worden activiteiten betaald die de school ook voor uw kind nog leuker maken, zoals schoolreisje, expressie-uur, bibliotheekboeken, workshops, schoolkrant en culturele voorstellingen.
 
Heeft u een U-pas?
Wanneer uw kind een U-pas heeft, kan de oudervereniging, in het kader van de regeling “SchoolExtra”, voor u € 50 van de ouderbijdrage bij het Bureau U-pas declareren. Om dit aan te vragen is het voldoende wanneer u een kopie (of scan) van de U-pas inlevert bij Aram. Wanneer de € 50 wordt toegekend, gaat die direct naar de bankrekening van de oudervereniging.
 
Meer informatie
Informatie over de oudervereniging en de ouderbijdrage vindt u op www.patioschool.nl
 
Vriendelijke groet,
Bestuur Oudervereniging,
 
 
 
Robert Groenewold, penningmeester