Vrijwillige ouderbijdrage


Betreft: Herinnering betaalverzoek ouderbijdrage Patioschool schooljaar 2022-2023
Beste ouders / verzorgers,

Ieder schooljaar wordt u gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dus zo ook voor dit schooljaar.
Er hebben al diverse activiteiten plaatsgevonden welke van de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald en er staan nog vele leuke activiteiten op het programma. Kortom, we proberen ook dit jaar de kinderen zoveel mogelijk de extraatjes te kunnen geven.
Wij vragen u per kind € 65,- over te maken
De ouderbijdrage is € 65,- per kind. U kunt het bedrag wat voor u van toepassing is op twee verschillende wijze overmaken. LET OP: Graag alleen van wijze 1 gebruik maken als de achternaam van de rekeninghouder overeenkomt met die van leerling(en). Anders graag wijze 2 gebruiken.

 1.            Open één van onderstaande hyperlink (betreft 1, 2 of 3 kinderen) en het betaalverzoek om via iDEAL te betalen komt in zicht. Deze links zijn geldig tot 1 maart 2023

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 betreft 1 kind
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=eQbqCGSSLGacaQF5aRE4UD0Zvhz8a3bU

Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 betreft 2 kinderen
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=a7myAx9u1mXflb8gft0XC9pr5hY4I4Zt


Betaalverzoek ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 betreft 3 kinderen
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=eL90rHDugzItCMjHiVTtpks0S9K2ruKt

  
2.            Desbetreffend bedrag (1, 2 of 3 kind(eren)) overmaken op rekeningnummer: NL08INGB0001260682 ten name van Oudervereniging Patioschool de Kleine Prins onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) en het betreffende schooljaar.
 
Als u de ouderbijdrage niet kunt betalen, betekent dat niet dat uw kind wordt uitgesloten van de extra activiteiten. Anderzijds staat het ouders die de bijdrage makkelijk kunnen missen vrij om meer te betalen dan het vastgestelde bedrag.

Wat wordt er met de ouderbijdrage gedaan?
Van deze bijdragen worden o.a. de bibliotheekboeken, sportactiviteiten, expressie-uren, workshops, deels de muzieklessen, Sinterklaas- en Kerstviering, Carnaval, deels de heemtuin en natuurlijk de schoolreisjes betaald. Ook wordt elke vijf jaar het Lustrum uitgebreid gevierd en wordt hier jaarlijks een bedrag voor opzij gezet.

Heeft u een U-pas?
Als u gebruik wilt maken van een U-pas kunt u contact opnemen met Aram.

Meer informatie
Voor informatie over de oudervereniging en de ouderbijdrage vindt u op www.patioschool.nl.
 Met vriendelijke groet,
 
Guido Slegers
Penningmeester Bestuur Oudervereniging 
bov@patioschool.nl