Onderzoek schooltijden 


Link naar de ouderpeiling: klik hier

betreft: onderzoek schooltijden
De Bilt, 10 november 2021

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Afgelopen week zijn er verschillende momenten geweest waarin met ouders is gesproken over het onderzoek naar de schooltijden. Hieronder ziet u een samenvatting van de presentatie en een greep uit de vragen die ouders gesteld hebben:

Verleden:
Nadat de overheid de traditionele schooltijden (8:30-12:00 en 13:15-15:15) losliet, zijn veel scholen en stichtingen op zoek gegaan naar de mogelijkheden en kansen die een ander schooltijdenmodel met zich mee zou kunnen brengen. De stichting Delta heeft in 2012 zich in een intentieverklaring uitgeproken het 5 gelijke dagen model te omarmen voor haar scholen. Daarin werd de vrijheid voor individuele scholen beschreven de transitie in eigen tempo te doorlopen. 
In 2013-2014 is een onderzoek op de Patioschool geweest. Uiteindelijk werd gecloncludeerd dat de school, op dat moment, niet de overstap wilde maken. Belangrijk was destijds dat de voor- en nadelen konden nog niet in praktijk konden worden getoetst bij andere scholen omdat er nog (te) weinig ervaring was met het vijf gelijke dagen model. aanvullend advies van de werkgroep was de ontwikkelingen in De Bilt in de gaten te houden en ervaringen van scholen die met het vijf gelijke dagen model werken te volgen.

Heden
Afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten zich opnieuw gebogen over de voor- en nadelen van het huidige rooster en het vijf gelijke dagen model. Inmiddels heeft een groot aantal scholen in de omgeving ervaring dus konden op vragen, waar in het verleden bij gebrek aan ervaring nog geen antwoord op was, nu wel worden beantwoord. 
Alle voor- en nadelen afwegend, heeft het team van De Patioschool haar voorkeur uitgesproken voor het vijf gelijke dagen model.

Toekomst
Een verandering van schooltijden is geen zaak van alleen de stichting en de leerkrachten maar doen we samen met de ouders. De medenzeggenschapsraad zal, als vertegenwoordiging namens de ouders, de mening over dit onderwerp onder ouders peilen. De uitslag van deze peiling zal net voor- of net na de kerstvakantie met u worden gedeeld. De school zal  vervolgens het besluit rondom de schooltijden met u delen zodat u voldoende tijd heeft om eventuele aanpassingen te maken.
 
 structuur 5 gelijke dagen model meer rust, regelmaat en structuur voor leerlingen, ouders en leerlingen. 
pleinpiket opkomst is (te) laag waardoor leerkrachten niet structureel aan hun pauze toe komen omdat men bij moet springen.
de pedagogische aanpak is per ouder verschillend, bij leerkrachten ligt dat meer op één lijn.
regelmatig het signaal dat ouders het niet prettig vinden en elke keer een uitdaging om te regelen.
overleg leerkrachten en collega-scholen door 5GD-model meer gelijke startmomenten voor leer- cursusaanbod/ samenwerkingen voor de leerkrachten op school én binnen de stichting
meer tijd in onderbouw we denken een nog steviger basis te kunnen leggen met meer tijd in de onderbouw
de overgang kleuters groep 3 zou soepeler kunnen lopen als er iets meer tijd is op het rooster
BSO de aanbieders BSO zijn vorig jaar op de hoogte gesteld van het aankomend onderzoek. Wordt geen probleem verwacht. Of de kosten hoger of lager uitvallen is afhankelijk van de dagen waarop BSO wordt afgenomen. In algemen zin kunnen we stellen dat de onderbouw (de plek waar het meeste gebruik wordt gemaakt van de BSO) meer uren naar school gaat.  
voldoende beweging op een dag? De middagpauze (buitenspelen) is nu tussen de middag 30 minuten en in 5GD-model 15 minuten. Is dit wel voldoende? Bij onderzoek door de leerkrachten en uitvraag bij scholen met ervaring blijkt dit niet een zorg. Stimuleer kinderen ook om na schooltijd niet direct achter een scherm te gaan. Bewegend leren is,ook op de Patioschool, in opkomst.
starttijd 8:30 Door aangepaste starttijd is er overlap met de buurschool en wellicht meer verkeersdruk op . Met verkeersouder en buurschool kijken we regelmatig naar de verkeerssituatie rondom de school (bv herinrichting van het tunneltje heeft onze aandacht)
Zijn er voor de kinderen voldoende ontspanningsmomenten? Wij denken dat dit het geval is. Ook bij uitvragen bij andere scholen, bleek dit geen probleem. De kinderen eten en drinken in de klas en tussendoor is er ook altijd voldoende ruimte en tijd om te ontspannen.
Betreft: onderzoek schooltijden
De Bilt, oktober 2021
 
Geachte ouders,
 
Graag wil ik u in deze brief inlichten over het onderzoek naar de schooltijden.
Zoals u wellicht weet, hebben de meeste scholen van stichting Delta De Bilt afgelopen jaren de overstap gemaakt naar een 5 gelijke dagen rooster. In dit schooljaar zal de Patioschool ook een onderzoek naar de schooltijden doen, waarbij er twee opties zijn te onderzoeken namelijk het 5 gelijke dagen-model of het huidige rooster. In het 5 gelijke dagen model gaan de kinderen van alle groepen van 8:30– 14:00 naar school. 

Afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten van de Patioschool zich gebogen over deze vraag en het team heeft haar voorkeur voor het 5 gelijke-dagen-model uitgesproken. Echter een wijziging van schooltijden doen we niet alleen, daarin hebben ouders ook een stem. Een wijziging van schooltijden kan namelijk niet zonder instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en daarmee is uw mening in ons besluit voor ons van groot belang. De medezeggenschapsraad zal een ouderpeiling organiseren waarbij uw mening mee wordt gewogen in het besluit.

Om u van relevante informatie te voorzien, wordt u op verschillende momenten voorgelicht om uw mening te kunnen vormen. In week 43 en 44 zullen er verschillende, online momenten worden gepland waaraan u kunt deelnemen. Deze momenten zijn bedoeld om u op de hoogte te stellen van de inhoud van het onderzoek en het proces. Uiteraard is er dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen. We hopen dat u op die manier weloverwogen een mening kunt vormen over de schooltijden.
In week 45 t/m 48 is de medezeggenschapsraad nieuwsgierig naar uw mening en zal in die periode een ouderpeiling uitzetten. Daarmee kan de medezeggenschapsraad een formeel standpunt bepalen in het te nemen besluit. Van deze ouderpeiling ontvangt u rond week 50 een terugkoppeling. Een besluit zal kort daarna worden genomen.
Mocht de uitkomst zijn dat de Patioschool overgaat naar andere schooltijden, zal dat ingaan per schooljaar 2022-2023.

Bent u nu al nieuwsgierig naar informatie over verschillende schooltijden in het onderwijs? Dan kunt u gebruik maken van de informatie zoals hier is te lezen. In het geval van onze school, gaat dus om een vergelijk tussen het huidige rooster en het 5 gelijke dagen model.

Met vriendelijke groet,
en hopelijk tot ziens bij een informatie-moment,
Aram Tonus,
directeur Patioschool De Kleine Prins
Lobke Vlaming,
Voorzitter medezeggenschapsraad