Schooltijden


De Patioschool hanteert een continurooster. De kinderen blijven op school over en lunchen in hun eigen lokaal. Daarna spelen de kinderen van 12:30 tot 13:00 uur. In deze pauze, lopen ouders buiten om toezicht te houden op de kinderen. Dit heet het "Pleinpiket".
 

groep 1 t/m 4
maandag 08:45 - 14:45
dinsdag 08:45 - 14:45
woensdag 08:45 - 12:30
donderdag  08:45 - 14:45
vrijdag 08:45 - 12:30
groep 5 t/m 8
maandag 08:45 - 14:45
dinsdag 08:45 - 14:45
woensdag 08:45 - 12:30
donderdag  08:45 - 14:45
vrijdag 08:45 - 14:45