Remedial teaching.


 

Er zijn soms kinderen die tijdelijk extra hulp nodig hebben voor de leerstof.  De Patioschool beschikt hiervoor over twee remedial teachers,  Miriam Verschuren en Elize van Es. Miriam begeleidt voornamelijk de kinderen uit de groepen 1 t/m 4.  De eerste helft van het schooljaar worden vooral de kinderen uit de groepen 3 en 4 begeleid, terwijl in de tweede helft van het jaar de begeleiding meer op kleuters is gericht. Elize begeleidt de kinderen uit de groepen 5 t/m 8.  Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen wordt bepaald door de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht. De remedial teacher stelt vervolgens een plan op voor een periode van ongeveer zes weken om de kinderen te begeleiden.

Twee keer per jaar worden alle kinderen vanaf groep drie door de remedial teachers op het gebied van lezen getoetst. Dit gebeurt in de maanden januari en juni. Er kan dan tijdens het toetsen even geen r.t. gegeven worden.