Remedial teaching.


 

Er zijn soms kinderen die tijdelijk extra hulp nodig hebben voor de leerstof.  De Patioschool beschikt hiervoor over een remedial teacher: Maartje. De RT'er begeleidt de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 die een bepaalde periode extra aandacht nodig hebben. 
Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen wordt bepaald door de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht. De remedial teacher stelt vervolgens een handelingsplan op voor een periode van ongeveer 9 weken om de kinderen te begeleiden.