Op de Patioschool vinden wij het belangrijk dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De intern begeleider, Vivianne, is daar verantwoordelijk voor.

 

Wat zijn de taken van een ib’er:

   

De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep. De leerkracht kan contact opnemen met de intern begeleider over een leerling in de groep. De intern begeleider helpt de leerkracht dan om die leerling beter te kunnen begeleiden. Het initiatief tot contact met de ib’er kan echter ook uitgaan vanuit de ouders. Dan wordt er ook gekeken naar wat de beste zorg op maat is voor het kind. Door te observeren, in gesprek te gaan met elkaar en een plan te maken kunnen wij zorg op maat bieden aan de leerlingen. Mocht dit niet genoeg zijn dan halen wij expertise van buitenaf de school in om het kind toch zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.