Informatie over de Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een leerkrachtgeleding (3 personen) en een oudergeleding ( 3 personen) en is de "OR" van de Patioschool. De MR denkt mee over het beleid van de school en heeft op bepaalde beleidsterreinen advies- en instemmingsrecht.

Omdat we deel uitmaken van een grotere scholenstichting, Stichting Delta De Bilt, zijn 2 van onze MR-leden ook lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Delta en zijn daarmee de linking pin. Het bewaken van de identiteit van de Patioschool in combinatie met schaalvoordelen van een grotere stichting blijft een belangrijk aandachtspunt voor de MR.
In de MR hebben op dit moment zitting: Lobke Vlaming (voorzitter, tevens lid GMR), Yvo Kok - Palma, Patricia van Poolen, Loukie Molenaar, Hanneke Merkens en Rob Zwaneveld (lid van de GMR) .

De MR vergadert 6-7 keer per jaar. Vergaderdata en agenda van de vergaderingen zijn te vinden op de website van de Patioschool. Ouders en leerkrachten kunnen altijd punten van aandacht/discussie inbrengen bij de MR. De vergaderingen beginnen met een inloophalfuurtje voor ouders die vragen, opmerkingen of ideeën hebben. U kunt ons natuurlijk ook op andere momenten persoonlijk benaderen als u daar behoefte aan heeft. Onze telefoonnummers zijn te vinden op de kalender. Natuurlijk kunt u ons ook mailen.

Ons email adres is  mr@patioschool.nl