De GMR (gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaadDe GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen behorende bij Stichting Delta De Bilt
De GMR geeft advies en/of instemming op voorstellen van het bestuur van Delta De Bilt.
Deze voorstellen gelden voor de hele stichting. Dit in tegenstelling tot de MR, die zich bezighoudt met schoolspecifieke zaken.

Namens de Patioschool zijn Rob Zwaneveld en Lobke Vlijmen de afgevaardigden in de GMR.