MR Jaarverslag schooljaar 2016-2017

Samenstelling

In de samenstelling van de MR zijn dit jaar geen wijzigingen ten opzicht van vorig schooljaar: Marcel Bijlsma, oudergeleding, is voorzitter, Marion Altenrath-Jansen Ketelaars, lid namens de oudergeleding, Sandra de Groot, lid namens de personeelsgeleding, Vivianne Kelder, lid namens de personeelsgeleding, Rob Zwaneveld, lid namens de personeelsgeleding en Renske Wijkstra, secretaris, lid namens de oudergeleding.

Onderwerpen

Dit jaar heeft de aanstelling van een nieuwe directeur op onze school een belangrijke plaats ingenomen in de werkzaamheden van de MR. De MR is nauw betrokken geweest bij de selectie en de sollicitatieprocedure van de kandidaten. Met name onze voorzitter Marcel en Rob hebben hier veel tijd en energie in gestopt. Nadat Aram officieel als nieuwe directeur was begonnen zijn we bezig geweest met de kennismaking, afstemming van de beider wensen en ideeën en het invullen van deze nieuwe samenwerking. Een nieuwe directeur betekent immers ook een nieuwe kijk op de school en het beleid. Wat worden de prioriteiten van Aram en wat heeft dat voor gevolg voor de school? Een belangrijke taak van de MR is het bevorderen van overleg en openheid in de school. In dit verband is inmiddels afgesproken dat de voorzitter van de MR nu iedere maand even kort met Aram de stand van zaken bespreekt, naast de MR-vergaderingen die gedurende het schooljaar zijn gepland. Dit om de lijnen kort te houden en elkaar goed op de hoogte te brengen.

Verder zijn onderwerpen besproken zoals:

Daarnaast zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde geweest zoals de begroting van de school, de schooltoetskaart ParnasSys/schoolanalyse Citotoetsen, de formatie van de school en het schooljaarplan 2016-2017. Ook bespreken we altijd de onderwerpen die in de GMR (overkoepelende MR voor alle Deltascholen) vergadering aan de orde zijn geweest. Marcel en Rob zitten namens de MR in deze GMR.

 

Komend jaar

Ook voor komend schooljaar staan er weer genoeg onderwerpen op de agenda waar de MR zich mee bezig houdt. Daarnaast kunnen er altijd spontaan onderwerpen boven komen drijven die (opeens) de aandacht behoeven van de MR. Mocht je zelf een onderwerp willen aandragen of vragen of opmerkingen hebben: spreek ons gerust aan, mail (renskewijkstra@gmail.com) of laat iets voor ons achter in ons postvak in de lerarenkamer!

 

Hartelijke groeten: Marcel, Sandra, Vivianne, Rob, Marion en Renske