Agenda  woensdag 16 mei 2018


20.00 uur

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Mededelingen directie

 

20.45 uur

  1. Ingekomen stukken (Sandra)

  2. Notulen MR vergadering 4 april 2018 (Renske)

  3. Jaarverslag 2017-2018 (Renske)

  1. Nieuws van de GMR (Rob en Marion)

  2. Actiepunten vorige keer

  3. Rondvraag/Wvttk

  4. Sluiting (21.45 uur)

 

Volgende vergadering: maandag 11 juni 2018, 20.00 uur.