Oudervereniging (BOV)

Meewerken, meedenken en meebeslissen. Dat kan op de Patioschool! Dit maakt de Patioschool een prettige plek om te leren en om als ouders te participeren op school.

Wat doet de oudervereniging?Sinds de oprichting van de school hebben ouders/verzorgers een aandeel in het schoolleven. Bijvoorbeeld in het meedenken in het bestuur, meehelpen met expressie-uur, de bibliotheek, het pleinpiket en het meegaan met uitstapjes.

Een belangrijke taak van de oudervereniging is het beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage. Ook organiseert de BOV de klussendagen en de jaarlijkse Violenactie.Wij als ouders denken graag mee over een goede besteding van deze ouderbijdrage. Dank bijvoorbeeld aan:

  • boeken voor de bibliotheek

  • schoolreisjes/excursies

  • schoolkrant (de Baobab)

  • workshops (voor groepen 5 tot en met groep 8): zoals muziek en theater

  • expressieuur (voor de groepen 1 tot en met 4)

  • dieren- en tuinbenodigdheden

  • Sint(cadeau’s), Kerst- en Paasvieringen.

  • culturele voorstellingen zoals het jaarlijks uitje van groep 7 naar het van Gogh-museum

  • aanschaf van speciale middelen die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden

Het bestuur van de oudervereniging (BOV) is belast met het innen en de besteding van de ouderbijdrage. Jaarlijks wordt aan de Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging (de ouders dus) financieel verantwoording afgelegd en wordt de begroting vastgesteld voor het nieuwe schooljaar.Het bestuur van de oudervereniging vergadert 5 à 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is de directeur aanwezig en een leerkracht van school.Met het inschrijven van uw kind bent u automatisch lid van de Oudervereniging Patioschool "De Kleine Prins", tenzij u schriftelijk aangeeft dit niet te willen.Conclusie: de ouderbijdrage is erg belangrijk voor alle extraatjes voor de kinderenBetaling ouderbijdrageDe ouderbijdrage is € 65,- per kind. Meer betalen mag altijd, het komt altijd ten goede aan leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen.Voor een kind dat na 31 december op school komt, is de ouderbijidrage € 37,50.

De bijdrage kunt u overmaken op rekening NL08INGB0001260682 t.n.v. Oudervereniging van Patioschool “De Kleine Prins”. In het begin van het schooljaar krijgt u hierover informatie.

Leden van het bestuur van de oudervereniging 2023-2024

Silke van Bockel (lid), Wesley de Nas (lid), Bart Koole (voorzitter), Lisette van Velzen (lid), Stefan van Maarseveen (lid), Guido Slegers (Penningmeester) Vragen of opmerkingen? Wij staan natuurlijk open voor alle vragen. Spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur ons een mailtje: bov@patioschool.nl

Een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom!Wij wensen u en uw kind(eren) een prettige tijd op onze school.