Leskracht

Wat is Leskracht op de Patioschool?

Een paar jaar geleden hebben we binnen de Patioschool met elkaar besloten dat we zaakvakken op een thematische manier zouden willen aanbieden. 

We wilden dat het leren van kinderen meer vanuit interesse en ontdekking op gang zou komen en hierbij natuurlijk ook als uitgangspunt onze mindmap.

Na een zoektocht en het uitproberen van verschillen methodes en methodieken, zijn wij uitgekomen bij bij Leskracht.

De Leskracht-aanpak zorgt voor de inbedding van21e-eeuwse vaardigheden in het dagelijkse onderwijsaanbod. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen testellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.

Bij Leskracht speelt vooral onderzoekend leren een belangrijke rol. Dit houdt in dat, naast kennisverwerving, het opdoen van onderzoeks- en ontwerp vaardigheden en het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding wordt gestimuleerd. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen, om vervolgens vanuit interesse, motivatie en betrokkenheid antwoorden te vinden. Dit doen zij in een cyclus van 7 stappen. Deze stappen worden vanaf midden groep 3 stapsgewijs aangeleerd. Zie de website voor de complete uitleg: www.leskracht.nl.

We gebruiken Leskracht niet altijd alleen bij de zaakvakken, maar proberen dit ook terug te laten komen in al onze andere vakken. Zo leren de kinderen over democratisch burgerschap en participatie, maken kennis met verschillende culturen en godsdiensten en leren veilig samen werken en spelen.

In de klassen is terug te zien hoe en waarmee de kinderen opdat moment bezig zijn. Kom vooral eens kijken op het Leskracht bord en vraag uw kind waar ze mee bezig zijn.