Tevredenheidspeiling 2024

Om het jaar zetten de scholen van stichting Delta De Bilt een tevredenheidspeiling uit onder de ouders van de school.

De laatste peiling dateert van maart 2024.De uitslag van de peiling kan aanleiding zijn actiepunten op te nemen in het schoolplan of schooljaarplan. Naar aanleiding van de vorige peiling in 2022, heeft de school gewerkt om meer activiteiten voor ouders te organiseren en inhoudelijke stukken in de nieuwsbrief (pRatio) te plaatsen. 

De uitkomsten van de peiling worden besproken met het bestuur en de medezeggenschapsraad van de school.

Hieronder ziet u de samenvatting van de meest recente ouderpeiling.