Creativiteit

Creativiteit in denken én doen! Natuurlijk tijdens de creatieve en expressie-vakken maar ook in creatief denken aan oplossingen.

Eigenheid

We houden rekening met het eigene, het unieke van het kind. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen hun eigen mogelijkheden en die van anderen leren zien en om leren gaan met verschillen. Dat kan alleen in verbinding met de ander.

Ontwikkeling

Elk kindbeschikt over enorm veel mogelijkheden, kwaliteiten en talenten. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind deze ontdekt en verder ontwikkelt in de veilige omgeving van de school.

Verantwoordelijkheid

Wij willen alle kinderen laten groeien in het durven kiezen en het nemen van de verantwoordelijkheid. Aandacht en wederzijds respect zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Samenwerken

Samenwerken met kinderen, ouders en leerkrachten. We willen bouwen aan een cultuur, waarin met plezier geleerd, gewerkt en gespeeld wordt. Alle inbreng daarin wordt gewaardeerd, fouten maken hoort daar bij!

Op deze pagina ziet u actuele vacatures.

Op de website van Stichting Delta De Bilt ziet u een overzicht van vacatures op alle scholen binnen de stichting: https://www.deltadebilt.nl