Participatio

Participatio, een fraai woord voor meedoen op de Patio.

Hoezo? Meedoen?Een terechte vraag als je de school ziet als een plaats waar kinderen verplicht naar toe moeten, een gebouw. Géén vraag als je de school ziet als plaats waar jouw kind werkt en leert van en met andere mensen. Géén vraag als je school ziet als middel waar jouw kind kennis en vaardigheden, eigen mogelijkheden en die van anderen leert ontdekken en waarderen.Vandaar dat er in de school veel ouders actief zijn. Soms is dat werk achter de schermen, maar daarom niet minder noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld het inwerken van boeken in de bibliotheek. Soms met kinderen, zoals bijvoorbeeld het helpen bij het expressieuur.

Zonder de hulp van ouders, zou er veel niet mogelijk zijn van wat er nu gebeurt.Verder is er mogelijkheid tot contact met de leerkrachten bij het halen en brengen van uw kinderen, bij de maandfeesten, bij het eindfeest en de rommelmarkt en op de laatste schooldag voor de grote vakantie.In overleg met ouders brengen leerkrachten ook wel een bezoekje bij kinderen thuis. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht(en) voor meer persoonlijke vragen en problemen met uw kind. 

Werkgroepen

Op het ogenblik kennen we de volgende werkgroepen waarin ouders participeren:

  • Bibliotheek
  • Dieren
  • Expressieuur en workshops
  • Heemtuin
  • Hoofdluiscommissie
  • Medezeggenschapsraad (MR)
  • Oudervereniging (BOV)
  • Schooltuintjes
  • Verkeersouders

 

Voor informatie over de werkgroepen en de contactpersonen kunt u contact opnemen met Aram Tonus.