Onze school

Patio naar de vorm van ons gebouw: de lokaliteiten liggen rond een centraal gelegen speel-werkruimte, de patio.

De Kleine Prins naar het sprookje voor volwassenen, geschreven door de Franse vliegenier Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), een sprookje en een schrijver die velen bezighoudt. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. De schoolgids wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Hierin geven wij aan vanuit welke uitgangspunten wij werken, wat wij belangrijk vinden in opvoeding en onderwijs en hoe dat concreet gestalte krijgt in ons dagelijks werken met kinderen.

Patioschool De Kleine Prins, een stabiel opgebouwde school met ± 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen in de kern De Bilt waar kinderen zich thuis voelen.  Er wordt bewust voor gekozen om niet verder door te groeien. Met dit leerlingenaantal kunnen we bijvoorbeeld de maandfeesten en het expressieuur zo blijven doen, dat iedereen hierbij betrokken is. De kinderen en leerkrachten kennen elkaar. De sfeer is veilig en vertrouwd. Ook ouders zijn betrokken bij het schoolgebeuren. Er werken 25 medewerkers (leekrachten, remedial teacher, leraarondersteuners, klassenassistent, ambulante leraren, conciërge) zowel parttimers als fulltimers.

Aram Tonus, directeur Patioschool De Kleine Prins