Kanjerschool

per start schooljaar 2023-2024:

Blauwe pet i.p.v. zwarte pet

We zien inmiddels dat steeds meer scholen de overstap maken van de zwarte naar de blauwe pet. Ook de Patioschool zal per start schooljaaar 2023-2024 overstappen van zwarte- naar blauwe pet. De overstap blijkt gelukkig voor kinderen erg mee te vallen. Inmiddels zijn vrijwel alle fysieke materialen en digibordlessen beschikbaar in de blauwe variant.

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Hieronder vindt u informatie over de inhoud en hoe wij er in de klassen mee werken. Daarnaast verwijzen wij u graag naar de website www.kanjertraining.nl .Waarom de kanjertraining?Wij geven de kanjertraining omdat wij het als school belangrijk vinden dat ieder kind zich veilig bij ons voelt. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.

Tijdens de kanjertraining werken we aan:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Inhoud geven aan de vijf kanjerregels ‘we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier, we doen mee.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Praktische voorbeelden zijn:De kinderen kunnen zichzelf voorstellen. Ze leren een compliment geven en ontvangen. Daarbij is het ook belangrijk dat ze leren durven hun mening te geven zonder iemand te kwetsen. Samenwerken doen we veel. De kinderen proberen de ander te begrijpen door het stellen van vragen aan elkaar. Ze leren stoppen met treiteren en als er iets aan de hand is om uit de slachtofferrol stappen.

De Kanjertraining werkt met vier gedragstypen:

  • De tijger (de witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.* Het konijn (de gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang.
  • Het aapje (de rode pet) lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater.
  • De pestvogel (de blauwe pet) daagt uit, pest, zoekt ruzie en speelt de baas

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De kinderen zijn in de meeste situaties te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Ze laten zich leiden door angst, lachen elkaar uit of doen vervelend stoer.

De kinderen leren dat ze ook een combinatie kunnen zijn van de witte pet met één van de andere petjes. Bijvoorbeeld wit en geel, dan ben je aardig en rustig.

De kinderen leren bij zichzelf herkennen hoe ze in een bepaalde situatie reageren en hoe ze dit zouden kunnen doen als 'de witte pet'.

Om de sociale veiligheid te waarborgen vullen zowel leerlingen als leerkrachten twee keer per schooljaar een vragenlijst in. Hieruit kunnen wij opmaken hoe het met het sociale welbevinden van een kind is gesteld. Dit gebeurt in de groepen 5 t/m 8. In groep 4 wordt alleen door de leerkracht een vragenlijst ingevuld.

U kunt van ons als school verwachten dat we elk jaar tijdens de ouderinformatieavond aandacht besteden aan de Kanjertraining. In de groepen 3, 5 en 7 wordt er ook een ouderles gegeven waarin u van harte welkom bent om samen met uw kind een les mee te maken.Alle leerkrachten bij ons op school hebben een certificaat om de kanjertraining te mogen geven. Wij mogen ons dan ook een kanjerschool noemen. De Kanjercoördinator op onze school is Vivianne Kelder. Heeft u vragen? Dan kunt u bij Aram of Vivianne terecht.