Huiswerk

Huiswerk...waarom?

Op de eerste plaats vinden we het belangrijk dat de kinderen, na schooltijd, vrij hebben en tijd hebben om zich te ontspannen, te spelen en tijd besteden aan hobby of sport. Balans tussen in- en ontspanning is voor iedereen belangrijk maar dat geldt zeker voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

En toch vinden we het ook belangrijk dat kinderen 'leren' huiswerk te maken. 

Dit heeft er voor gezorgd dat we de volgende doorgaande lijn hebben qua huiswerk in groep 4 t/m 8. 

Groep 3.

Groep 3 doet de leesstoel. Dit is een korte versie van een boekbespreking. Kinderen presenteren dat om beurten en lezen een stukje uit hun boek. 

Thuisleesboekjes worden meegegeven aan kinderen die het nodig hebben. Dit gebeurt met een aftekenlijst en het behalen van een medaille en beker. 

Groep 4 

Groep 4 doet een boekbespreking, kinderen presenteren hun boek en lezen een stukje uit hun boek. Dit wordt thuis voorbereid. 

Thuisleesboekjes worden in overleg met kinderen en ouders meegegeven aan kinderen die DMT C-niveau of lager hebben. Dit gebeurt met een aftekenlijst en aan het eind van de lijst krijgen ze een cadeautje. Daarna krijgen ze een aftekenlijst waarop het aantal gelezen bladzijden wordt afgestreept. Aan het eind krijgen ze een leesdiploma. Er is een lijst met 250 bladzijden en één van 500. 

In groep 4 worden de tafels aangeleerd. De kinderen krijgen elke (ongeveer) 3 weken een tafeltoets. Op school wordt bijna dagelijks geoefend. Ouders weten wanneer de toetsen zijn en we geven het advies thuis te oefenen. Alle kinderen werken op hun eigen niveau. Wordt de tafel gehaald, dan gaan ze door met de volgende tafel, is het nog niet gelukt dan oefenen ze nog even door met dezelfde tafel. 

Voor schrijven wordt heel incidenteel oefenwerk meegegeven. Alleen bij kinderen die hardnekkig letters onleesbaar (met verkeerde lettervormen) schrijven. Hooguit 1 kind per jaar. Ik weet niet of dit hier moet worden vermeld.

Groep 5 

Groep 5 heeft de boekendoos/boekbespreking, kinderen presenteren dat om beurten en lezen een stukje uit hun boek. 

Er wordt ook aan ouders aangegeven met welke tafels de groep bezig is, die kan dan eventueel thuis geoefend worden. 

Verder is er facultatief het eea uitgezet: kinderen kunnen via de computer thuis lessen van Gynzy maken net als werken aan Muiswerk. De zwakke lezers krijgen een kopie V&V mee naar huis en er wordt wel aan ouders gevraagd regelmatig te lezen en de tafels te oefenen. 

Groep 6 

In groep 6 houden ze een presentatie over een onderwerp van Junior Informatie. Verder worden vanaf groep 6 lessen uit “mijn eigen atlas” gegeven en daar horen ook topotoetsen bij. De kinderen leren dit thuis. 

Leerlingen die moeite hebben met tafels krijgen soms ook wat extra’s mee naar huis. 

Groep 7 

is in de klas bezig met de topografie van Europa, voor de bijbehorende topotoetsen oefenen ze o.a. thuis. Daarnaast krijgen de leerlingen 1 A4 huiswerk (spelling of rekenen) per week mee naar huis. Dit wordt maandag uitgedeeld en moet vrijdag weer op school zijn. Dit huiswerk is deels voor extra oefening spelling of rekenen, maar zeker ook voor het leren plannen. 

Verder wordt er soms Engels meegeven. Vanaf de kerstvakantie boekbespreking. 

Groep 8 

Groep 8 geeft elke maandag 2 A4 huiswerk spelling mee. Verder hetzelfde als in groep 7 

Puntsgewijs ziet het huiswerk (structureel meegeven van werk aan de hele klas) er zo uit: 

Groep 3 

● Boekbespreking 

Groep 4 

● Boekbespreking 

● Tafels oefenen 

Groep 5 

● Boekbespreking 

Groep 6 

● spreekbeurt Junior informatie 

● topo leren 

Groep 7 

● zie groep 6 

● wekelijks 1 blad huiswerk 

● af en toe Engels

Groep 8 

Groep 8 geeft elke maandag 2 A4 huiswerk mee, afgewisseld met Muiswerk. Daarnaast doet groep 8 ook een project “leren leren”, hierbij komen agendagebruik en (kleine) huiswerkopdrachten ook langs. Verder wordt er in overleg met ouders soms oefen werk meegegeven, zodat de kinderen extra kilometers hierin kunnen maken. Dit laatste noemen we oefenwerk ipv huiswerk.