Tevredenheidspeiling

In het kader van de kwaliteitscyclus, zetten wij tweejaarlijks een vragenlijst uit onder ouders, leerlingen en leerkrachten. De uitkomsten uit de peilingen geven obns mede richting hoe de kwaliteit van de school verder te verbeteren.

De volgende peiling wordt in het voorjaar van 2024 uitgezet.